พิธีตักบาตรพระนวกะ 89 รูป ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

             นายธีรชัย พงศ์ติณบุตร พลังงานจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ใน พิธีตักบาตรพระนวกะ 89 รูป ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จ.นครนายก

            โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.