พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 

            นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษา จิตอาสาและประชาชนทั่วไป ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10ริมฝั่งแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นแม่น้ำ 5 สายสำคัญของไทย ที่นำมาใช้ทำ "น้ำอภิเษก" และ "น้ำสรงพระมุรธาภิเษก" ในพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.