งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

          นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ใน งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจังหวัดนครนายก ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

        โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวเกษร ศรีภา ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีดังกล่าว.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.