งานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

            นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิด งานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีนายอนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวเกษร ศรีภา ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีดังกล่าว.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.