พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม และพิธีสงฆ์ ในช่วงเช้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

           นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วม พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม และพิธีสงฆ์ ในช่วงเช้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าศาลพระพรหม และบริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ กทม.

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.