โครงการจิตอาสาหน่วยราชการและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดพระโต

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

          นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน เปิดกิจกรรม โครงการจิตอาสาหน่วยราชการและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดพระโต หมู่ที่ 2 ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

        โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.