การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ การอบรมโครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 และโครงการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2562

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

            สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ การอบรมโครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 และโครงการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2562 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก(หลังเก่า) ชั้น 2 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.