กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คูคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณคลองพรหมณี ตำบลท่าช้าง

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

            นายณัฐพงษ์ ศิิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำข้าราชการ ทหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจังหวัดนครนายก ร่วม กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คูคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณคลองพรหมณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

           โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.