การประชุมผ่านระบบ Video Conference กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงฯ

 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

           ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานใน การประชุมผ่านระบบ Video Conference กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงฯ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

          โอกาสนี้ จังหวัดนครนายกได้มีผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก, สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก, บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน จังหวัดนครนายก, สำนักงานบริการลูกค้า กสท.สาขานครนายก (บมจ.กสท.โทรคมนาคม) และไปรษณีย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุม พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังเก่า) ชั้น 2

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.