การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2562

        นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายกมอบหมายให้ น.ส.จิณัฐฐา หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วม ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลสแอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.