พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการสร้างเครือข่ายประขารัฐต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครนายก

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

            นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการสร้างเครือข่ายประขารัฐต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมชิระกุล 1 วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

           โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.