การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายกการถิดบทเรียนผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5/2562

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

            นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายกการถิดบทเรียนผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

           โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณีปิดจุดกลับรถหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายกด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.