“โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านด้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2562

            นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิด “โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านด้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ฯ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

           โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.