ลงพื้นที่ สังเกตการณ์โครการสำรวจ สถานการณ์เด็กและสตรี ในประเทศไทย พ.ศ.2562 (MICS6) และ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

           นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก และ นางสาวเกษร ศรีภา ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ สังเกตการณ์โครการสำรวจ สถานการณ์เด็กและสตรี ในประเทศไทย พ.ศ.2562 (MICS6) และ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 ณ ต.บางลูกเสือ และ ต.ทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.