กิจกรรมพบปะสังสรรค์ยามเช้าจังหวัดนครนายก ครั้งที่7/2562

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00-08.30 น.

           นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ร่วม พบปะสังสรรค์ยามเช้าจังหวัดนครนายก ครั้งที่7/2562 ณ สวนหย่อมกลาง ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

           โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.