การประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

             นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในเปิด การประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก ณ หอประชุมสุพรรณณิการ์ ชั้น2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริหารประชาชน

            โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.