การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลภายใต้ “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

            สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัด การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลภายใต้ “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 5 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.