พิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.2562

วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.00 น.

           นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่ราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานใน พิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก

           โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.