พิธีทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น.

          นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่ราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานใน พิธีทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ร่วมรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา และเวียนเทียน ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก

          โอกาสนี้นางสาวจารุณี ชุมทอง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.