กิจกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

             นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจงหวัดนครนายก ให้การต้อนรับพระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศิล5 พร้อม ผู้แทนโรงเรียน จปร. และหัวหน้าส่วนราชการ ใน กิจกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดป่าขะ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

             โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.