การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลภายใต้ “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

           นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก เป็นประธาน กล่าวเปิด การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลภายใต้ “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” โดยมีตัวแทน จาก กศน. และรพ.สต. จังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 5 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.