กิจกรรม"โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.45 น.

            นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานใน พิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณตน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกัน ใน กิจกรรม"โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ณ แยกช้าง อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก และเป็นประธาน ทำการเปิดป้ายโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมนำจิตอาสาถนนเฉลิมพระเกียรติปฏิบัติภารกิจเก็บขยะ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และทาสีขอบถนน เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณแยกช้างให้ดูสะอาดและสวยงามอีกด้วย.

             โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.