การประชุม คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

           นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วม การประชุม คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ปี พ.ศ.2562 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) และ รับมอบเกียรติบัตร เนื่องในโอกาส สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานภาคีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 จากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.