รายการ ผู้ว่าฯและ หน.ส่วนราชการพบประชาชน ตอน สนง.สถิติจังหวัดนครนายก เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ และการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

            นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญใน รายการ ผู้ว่าฯและ หน.ส่วนราชการพบประชาชน ตอน สนง.สถิติจังหวัดนครนายก เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ และการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก โดยมี​ นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก เป็นผู้ดำเนินรายการ ทางสถานีวิทยุกองทัพบก โรงเรียนนายร้อย จปร. FM 89.75MHz

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.