การประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองจ.นครนายก ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

            นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก และ นางสาวจารณี ชุมทอง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วม การประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองจ.นครนายก ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ และการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.