ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงาน "โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา"

 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น.

           นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก และ นางสาวเกษร ศรีภา ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงาน "โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร (ศูนย์สินติวัฒนาราม) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.