กิจกรรมการลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี 2562

 วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 

            นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนชาวนครนายก ที่พร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้า เข้าร่วม กิจกรรมการลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก

            โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.