การประชุมบูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิในพื้นที่จังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

            นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน การประชุมบูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิในพื้นที่จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

           โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.