งานมหกรรมเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทวารวดี เมืองโบราณดงละคร“ตามรอยทวารวดี ย้อนวิถีเมืองดงละคร”ร่วมสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองโบราณดงละคร

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

             นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราช และประชาชนชาวจังหวัดนครนายกร่วม งานมหกรรมเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทวารวดี เมืองโบราณดงละคร“ตามรอยทวารวดี ย้อนวิถีเมืองดงละคร”ร่วมสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองโบราณดงละคร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ เมืองโบราณดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

            โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.