งานมหกรรมเส้นทางท่องเที่ยวทวารวดีเมืองโบราณดงละคร "ตามรอยทวารวดี ย้อนวิถีเมืองดงละคร" และชมการแสดง แสง สี เสียง "เมืองปุราณทวารวดี เรื่องเล่าวิถีชนดงละคร"

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.

           นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิด งานมหกรรมเส้นทางท่องเที่ยวทวารวดีเมืองโบราณดงละคร "ตามรอยทวารวดี ย้อนวิถีเมืองดงละคร" และชมการแสดง แสง สี เสียง "เมืองปุราณทวารวดี เรื่องเล่าวิถีชนดงละคร" ภายในงานนี้มีผู้สนใจเดินทางมาร่วมงานมากกว่า 1,000 คน ณ เมืองโบราณดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.