กิจกรรม เดิน - วิ่ง ย้อนยุคเส้นทางทวารวดี เมืองโบราณดงละคร (ระยะทาง 5 กิโลเมตร) เส้นทาง จุดเริ่มต้น ณ เทศบาลตำบลท่าช้าง - เส้นชัย ณ เมืองโบราณดงละคร จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

            นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิด กิจกรรม เดิน - วิ่ง ย้อนยุคเส้นทางทวารวดี เมืองโบราณดงละคร (ระยะทาง 5 กิโลเมตร) เส้นทาง จุดเริ่มต้น ณ เทศบาลตำบลท่าช้าง - เส้นชัย ณ เมืองโบราณดงละคร จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 โดยมี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว

           โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.