การประชุม โครงการ “ชิมช้อปใช้”

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

           นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน การประชุม โครงการ “ชิมช้อปใช้” เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ และเข้าใจแนวทางการดำเนินการในโครงการดังกล่าว

 

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ด้วย.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.