การออกสลากกาชาดจังหวัดนครนายก ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.

          นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการนครนายก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมเป็นสักขีพยานใน การออกสลากกาชาดจังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลาง

         โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.


สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.