การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.

           นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก.

โดยมีนางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และให้ที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ฯ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.