การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบวางแผนช่วยเหลือรายกรณีภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

            นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกเข้าร่วม การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบวางแผนช่วยเหลือรายกรณีภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ ห้องประชุม Victory 1-2 ชั้น 2 โรงแรมวิคทรี ซอยพหลโยธิน 3 กรุงเทพฯ

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.