การประชุมวางแผน และติดตามผลการดำเนินการ "โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา"

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

           นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก เป็นประธาน การประชุมวางแผน และติดตามผลการดำเนินการ "โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา" โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.