การประชุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เมืองมะดัน @นครนายก

วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562

          นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน การประชุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เมืองมะดัน @นครนายก ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลาง จังหวัดนครนายก

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.