กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชน"

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

           นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิด กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชน" ณ วังรี รีสอร์ท และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.