ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมวาดภาพรณรงค์สื่อสารโครงการจังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

          นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมวาดภาพรณรงค์สื่อสารโครงการจังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยใช้สื่อStreet ArtหรือGRAFFITIและวาดภาพโดยคณะศิลปินกราฟฟิตี้(ระดับประเทศ)วและทีมงาน กสศ.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.