การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 6/2562

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 13.30 น.

         นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน "การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 6/2562" ณ ห้องประชุมขุนด่าน (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดนครนายก

        โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวจิณัฐฐา หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.