งานการสรุปผลโครงการและส่งมอบผลการดำเนินการระยะที่ 1 โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง

 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น.

          นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิด งานการสรุปผลโครงการและส่งมอบผลการดำเนินการระยะที่ 1 โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวจิณัฐฐา หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.