พิธีมอบป้ายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดนครนายก และแถลงข่าว นครนายก พร้อมรองรับมาตรการ ชิม ช้อป ใช้

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562

           นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหัวดนครนายก เป็นประธานใน"พิธีมอบป้ายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดนครนายก"และแถลงข่าว "นครนายก พร้อมรองรับมาตรการ ชิม ช้อป ใช้" โดยมี ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก หอการค้าจังหวัดนครนายก นักธุรกิจรุ่นใหม่นครนายก ฯ เข้าร่วมในพิธี และทำการคัดสินค้าและบริการ ที่ได้มาตราฐานกว่า 200 แห่ง ให้ได้รับการตรามาตราฐานนครนายก เพื่อให้นักท่องเที่ยวมา ชิม ช้อป ใช้ สินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน ราคาสมเหตุสมผล

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.