กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคูคลองตำบลพรหมณี บริเวณเลียบคลองพรหมณี อ.เมืองนครนายก

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

            นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณตน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกัน ในกิจกรรมพัฒนาคูคลองตำบลพรหมณี บริเวณเลียบคลองพรหมณี อ.เมืองนครนายก

           โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.