งานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2561

          นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดนครนายก พร้อมกัน เข้าร่วม “งานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุม สุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัย และ นันทนาการบริการประชาชน

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.