ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีเด็กในครอบครัวยากจน ภายใต้โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2562

           นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีเด็กในครอบครัวยากจน ภายใต้โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานจังหวัดนครนายก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ณ พื้นที่ ม.9 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.