เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย เดินทางมารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

           นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย เดินทางมารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.