การประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562

          นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นางสาวจารุณี ชุมทอง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายพฤหัส สุทธิพงศ์พันธ์ เข้าร่วม การประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.