โครงการ ทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจรเพื่อ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

          นาย ณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในโครงการ ทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจรเพื่อ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ และยังมีการแสดงธรรมะจาก พระอาจารย์ธัมมทีโป และพระอาจารย์ สุรพจน์ สัทธาธิโก ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ จ.นครนายก

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.