พิธีเปิดกิจกรรมฯจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

          นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมฯจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการ ทหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณวัดเขาคอก ม.5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวเกษร ศรีภา ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และ นางสาวจิณัฐฐา หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมดังกล่าว.


                                                                                 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.