การประชุมหารือการขับเคลื่อน โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

          นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อน โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสาริกา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

               

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.